Apie institutą

Институт нейрокоммуникации и психотерапии

Neurokomunikacijos ir psichoterapijos institutas (INNCP) – nevalstybinė papildomojo švietimo įstaiga Vilniuje, Lietuvoje. Tai įstaiga, jungianti psichiatrijos, psichoterapijos, psichologijos ir neuromokslo srities specialistus/mokslininkus, teikianti neformalųjį suaugusiųjų švietimą dieniniu (seminarų ir paskaitų) ir nuotoliniu (internetinių seminarų) ugdymo proceso organizavimo būdu.

Mūsų misija – apjungti į bendrą koncepciją neuromokslų naujausius pasiekimus, psichikos sveikatos bei psichoterapijos modelius šiuolaikinėje visuomenėje.

Suteikti pradedantiems specialistams ir profesionalams žinias apie naują psichikos sveikatos paradigmą technologijų ir neurokomunikacijų pasaulyje. Padėti užpildyti žinių spragas neuromokslų srityse – tarpasmeninės neurobiologijos, epigenetikos, neuropsichoanalizės, neuropsichodinaminės psichiatrijos, neurofilosofijos.

Padaryti neuromokslų inovacijas ir atradimus labiau prieinamais pagalbą žmogui teikiančių profesijų atstovams (psichiatrams, psichoterapeutams, psichologams), susijusių specialybių (socialiniams darbuotojams, auklėtojams, pedagogams) ir suinteresuotoms šalims (tėvams, sutuoktiniams ir kt.).

Institutas yra registruotas Švietimo ir Mokslo įstaigų Registre
prie Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo Ministerijos (identifikacinis kodas 88888880813771).

Kontaktai